Algemene voorwaarden.

Ondernemingsgegevens

Jace did it!  

T.a.v. An Vande Velde

Beekstraat 19 - 9700 Oudenaarde
jacedidit@gmail.com
BE0541.648.196

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van de BTW.

 

Omdat het moet, hierbij de 10 geboden van de Jace did it! shop:

Artikel 1: Algemene bepalingen

De Algemene Voorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna “klant” genoemd). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Jace did it! moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jace did it! zijn aanvaard.

Artikel 2: Productinformatie

Elk artikel wordt met heel veel zorg met de hand gemaakt, met oog voor detail. Bij elk artikel wordt er een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving gegeven. Toch kan het gebeuren dat de productinformatie onvolledig is, een materiële fout bevat of niet up-to-date is. Mijn excuses alvast hiervoor. Extra vragen omtrent kleuren, maten, materialen, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze kunnen steeds via mail gesteld worden.

De artikelen worden zo goed mogelijk weergegeven op foto, maar het kan gebeuren dat er lichte verschillen zijn in kleur, afmetingen of textuur van het materiaal.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jace did it!. Jace did it! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Bestellen en betalen

Alvorens de bestelling te plaatsen, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Jace did it!.

De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen: via Bancontact; via Paypal; via voorafgaande bankoverschrijving op het rekening met nummer BE15 1430 8806 8930, met vermelding van bestelnummer.

De bestelling is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen. De geleverde goederen blijven eigendom van Jace did it! tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten.

Bij niet-betaling behoudt Jace did it! zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 5: Levering  

Van zodra Jace did it! de gelden van de aankoop heeft ontvangen, zal je bestelling met de grootste zorg worden verpakt en verzonden. Reken daarom op 3-6 dagen. 

Artikelen besteld via deze webshop worden in principe alleen in België geleverd.

De levering gebeurt via Bpost aan volgende tarieven:

-pakketpost: € 5,7

-afhaalpunt/pakjesautomaat: € 4,7

-enveloppost: € 1,96

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Jace did it!.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden op laste van Jace did it!.

Na afspraak kunnen de goederen ook afgehaald worden op de zetel van Jace did it! te 9700 Oudenaarde, Beekstraat 19.

Artikel 6: Retourneren - herroepingsrecht

Ben je niet tevreden met je product, dan kan je het artikel retourneren binnen de 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van de reden. 

Hou rekening met navolgende punten bij het retourneren:

a) breng Jace did it! op de hoogte dat je het product wil retourneren, via een ondubbelzinnige verklaring (graag via mail);

b) doe deze melding VOOR de termijn van het herroepingsrecht verstreken is;

c) de klant stuurt de goederen op zijn eigen kosten terug naar Jace did it! binnen de 14 kalenderdagen na de melding van zijn retour;

d) het retour te ontvangen bedrag (exclusief de verzendingskosten) zal binnen de 14 dagen aan jou terug overgemaakt worden.

Volgende producten worden niet terug genomen:

a) beschadigde, gedragen of gebruikte producten;

b) onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen, ongeacht de reden van terugzending;

c) op maat gemaakte artikelen en gepersonaliseerde artikelen.

Artikel 7: Privacy

Jace did it! (An Vande Velde) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jace did it! gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Jace did it! houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 8: Aantasting geldigheid / niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jace did it! om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jace did it!. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

And last but not least:

geniet van je handgemaakte Jace did it!-creatie 

xxx